Foto Album à la flamande

à la flamande

Een tiental vrienden die samen opgroeiden in hetzelfde dorp, komen na enkele jaren opnieuw samen in het parochiezaaltje waar ze hun jeugd samen doorbrachten. Elk van hen weet dat ze omwille van een speciale dag weer samenkomen, alleen wordt dat onderwerp door de meesten angstvallig vermeden.