Foto Album De goede dokter

De goede dokter

Neil Simon – de Amerikaanse komedieschrijver bij uitstek – kwam op de idee om negen korte briljante verhalen van de Russische grootmeester Anton Tsjechov voor theater om te vormen. De stukjes hebben ogenschijnlijk niets met elkaar te maken want ze zijn van allerlei aard. Maar er is meer. De rode draad doorheen de voorstelling is de schrijver Tsjechov zelf die met veel milde humor ‘de kleine mens’ plaatst in de onwezenlijke sfeer van een ‘fin de siècle’, enkele jaren voor de Russische revoluties.