Foto Album De Ingebeelde Zieke

De Ingebeelde Zieke

“Word geneesheer en je krijgt mijn dochter!” vertelt de Monsieur Argan, een aanstellerige, zeurderige, vrekkige en ‘zieke’ man. Welke ziekte hem velt, is een vraagteken.
Het verhaal is vrij eenvoudig: Argan wil een dokter waar hij dag en nacht beroep op kan doen. Zijn dochter Angélique moet daarom huwen met een bijna afgestudeerde dokter, de zoon van zijn arts. Niet naar de zin van Angélique zelf, want zij zet haar zinnen op een andere kerel.