Foto Album Het proces Xhenceval

Het proces Xhenceval

In juni 1844 wordt Karel Theodoor Le Bon, apotheker en burgemeester van Geel, op koelbloedige wijze vermoord door Charles Joseph Xhenceval, een 27-jarige Brusselaar die als zinneloze te Geel verpleegd werd. In januari 1845 verschijnt de moordenaar voor het Assisenhof van het Gerechtshof te Antwerpen. Is de jonge Xhenceval krankzinnig en bijgevolg ontoerekeningsvatbaar of heeft hij koelbloedig gemoord als handlanger van derden om het gezag omver te werpen?